Acollida de matins i tardes curs 2020-2021

Benvolgudes famílies,

Dilluns dia 14 de setembre comencem el curs 2020-2021, un curs marcat per les mesures organitzatives i higièniques que s’han d’adoptar a l’Escola per fer front a la pandèmia de la Covid-19. 

Des de l’AMPA, i entenent que constitueix un servei bàsic per moltes famílies, es manté la prestació del servei d’acollida tant de matí com de tarda.

Totes les famílies de l’Escola poden utilitzar aquest servei.  Si desitgeu utilitzar l’acollida de matins, no caldrà avisar prèviament. El monitor de la porta us agafarà el nom del nen/a i, a final de mes, l’AMPA us cobrarà el rebut corresponent. Per fer ús de l’acollida de tarda, haureu d’enviar un correu a  administracio@ampamigdia.cat el mateix dia que voleu fer ús del servei.

Les famílies que no siguin sòcies de l’AMPA tindran un increment del 50% en el cost del servei.

Aquest curs té unes característiques extraordinàries a causa de la pandèmia per la Covid-19 i hem fet els canvis pertinents per adaptar-nos a la situació que estem vivint.

Per accedir al centre educatiu cal que prengueu la temperatura als vostres fills/es. En cap cas es podrà accedir al centre amb una temperatura superior als 37,5° ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics.  Tots els nens/es, inclosos els d’infantil, hauran de portar mascareta per poder fer ús del servei d’acollida.

L’entrada, com fins ara, es farà pel carrer Migdia a partir de 7.45 hores. En el cas que el monitor no fos a la porta en aquell moment, haureu de tocar el timbre. En el moment d’accedir a l’escola, els nens/es s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic per una millor higiene.

Els monitors acompanyaran els nens/es a la sala Psicomotricitat en el cas d’Infantil o a la Sala Josep Pujades en el cas de Primària. Si fa bon temps estaran al pati d’infantil o de primària. Els nens/es hauran de portar la mascareta mentre duri el servei d’acollida.

Quan sigui l’hora d’entrar a l’Escola es tornaran a netejar les mans amb gel hidroalcohòlic i s’acompanyarà a cada nen/a a l’aula o a la fila a l’hora que correspongui segons l’entrada esglaonada establerta per l’Escola.

Tot seguit el monitor desinfectarà i ventilarà els llocs que s’hagin utilitzat.

El preu de l’acollida pel curs 2020/2021 serà el següent:

PREUS ACOLLIDA CURS 2020/2021

(*) Preus mensuals

Preu diari

1 nen / 1 sessió     47.50 € / mensuals

1 nen / 1 sessió     4.75 € / diaris

2 nens / 1 sessió    62.00 € / mensuals

2 nens / 1 sessió    6.20 € / diaris

3 nens / 1 sessió    72.00 € / mensuals

3 nens / 1 sessió    7.20 € / diaris

1 nen / 2 sessions  72.00 € / mensuals

1 nen / 2 sessions  7.20 € / diaris

2 nens / 2 sessions 93.00 € / mensuals

2 nens / 2 sessions 9.30 € / diaris

(**)Acollida matinal a partir de 8.30h.

22.00€ / mensuals per nen

2.20€ per nen/per dia

(*) Es cobra un màxim de 10 dies al mes.

(**) Aquest preu serà pels nens/es que facin servir exclusivament aquest horari.

IMPORTANT:

Aquests preus podran variar si ens trobem amb la necessitat de contractar més monitors per garantir el bon funcionament del servei i la seguretat pels nostres fills/es. En tot cas s’informarà d’aquesta circumstància amb antelació pels canals habituals.