Declaració Responsable AMPA

Benvolgudes famílies,

Per la seguretat dels nostres fills/es i a causa de la pandèmia de la Covid-19, des de l’AMPA ens veiem amb la necessitat de demanar-vos a totes les famílies el compromís, per part dels pares/mares i/o tutors, de prendre la temperatura cada matí al vostre fill/a i que, en cas de presentar algun símptoma relacionat amb la Covid-19, no assistirà al servei d’acollida ni a qualsevol altre activitat o servei organitzat per l’AMPA.

Ciqueu aquí per descarregar-vos el document de Declaració Responsable AMPA.

Aquest document l’haureu d’omplir i enviar degudament signat a l’adreça de correu electrònic :  administracio@ampamigdia.cat, abans del dia 23 de setembre

Salutacions