Casal Setembre

Benvolgudes famílies,

ja tenim preparat el Casal de setembre per a tothom que ho necessiti.

La data límit per fer les inscripcions és el 25 d'agost.

L’oferta de les diferents opcions horàries,  així com les del servei bon dia, queda condicionada a un nombre mínim de 8 participants inscrits. En el cas que no s’arribi a aquest mínim, no es podrà donar el servei  de la franja horària en qüestió i es retornarà el 100% de l’import pagat.

És obligatori que el pare/mare /tutor, ens faci arribar el full d’ inscripció, el justificant de pagament, la fotocòpia de la targeta sanitària i la Declaració Responsable degudament omplerta i signada a: documents@recreatactivitats.com

Cliqueu aquí  per descarregar el full d'inscripció.

Cliqueu aquí per descarregar el full de Declaració Responsable.

Bon estiu a tothom!!!