Casalet tardes juny i Casal última setmana de juny

Benvolgudes famílies,

Arriba el final de curs i l’AMPA junt amb Recrea’t,  ja tenim preparat el Casalet de tardes i el Casal de l'última setmana de juny per a tothom que ho necessiti.

Recordeu que la  jornada intensiva serà del 7 al 22 de juny.

La data límit per fer les inscripcions del casalet de tardes és el 2 de juny.

La data límit per fer les inscripcions del casal de juny 16 de juny.

L’oferta de les diferents opcions horàries,  així com les del servei bon dia, queda condicionada a un nombre mínim de 8 participants inscrits. En el cas que no s’arribi a aquest mínim, no es podrà donar el servei  de la franja horària en qüestió i es retornarà el 100% de l’import pagat.

ÉS obligatori que el pare/mare /tutor, ens faci arribar el full d’ inscripció, el justificant de pagament, la fotocòpia de la targeta sanitària i la Declaració Responsable degudament omplerta i signada.

Cliqueu aquí per descarregar el full informatiu.

Cliqueu aquí per descarregar el full d'inscripció.

Cliqueu aquí per descarregar el full de Declaració Responsable.

Més endavant rebreu tota la informació sobre el Casal de setembre.

Salutacions!!!