Activitats Extraescolars

Presentació de la Comissió d'Extraescolars i Reglament de funcionament de les activitats extraescolars de l'Escola Migdia de Girona


La Comissió d'Extraescolars de l’AFA (Associació de Famílies d'Alumnes) de l'escola Migdia s'encarrega d'organitzar i coordinar les activitats extraescolars de l’escola. Anualment es presenta una proposta d’activitats a realitzar.
Una activitat extraescolar organitzada i gestionada  per l’AFA és una activitat educativa, esportiva, cultural o recreativa de caràcter voluntari que es duu a terme fora de l'horari lectiu sense que puguin interferir en el normal desenvolupament de les activitats escolars lectives o complementàries.

Aquestes activitats tenen com a objectiu complementar l'educació formal dels alumnes, promovent el desenvolupament de diverses habilitats i interessos. 
Es poden realitzar dins o fora de les instal·lacions del centre, sense perjudici dels requisits que puguin establir, dins de les seves competències, l'Ajuntament i òrgans de govern del centre. La Direcció del centre hi col·laborarà facilitant i estimulant la seva realització amb la cessió d’espais i material del centre, i en tots aquells aspectes que siguin de la seva competència, d’acord amb el procediment previst en aquest reglament de règim intern, i tenint en compte el normal desenvolupament de la vida escolar.

Reglament

Trobareu el reglament de funcionament de les Activitats Extraescolars en aquest document.

  • A l'Annex I hi trobareu detallades cadascuna de les diferents activitats extraescolars (programació, objectiu i metodologia) organitzades per l’AFA.
  • A l'Annex II hi trobareu el calendari organitzatiu de les extraescolars, com ara: el periode d'inscripcions, horaris, i dates d'inici i fi de les activitats. En aquest document s'hi troba el resum del calendari de les activitats extraescolars.

Inscripció

L’inscripció de les extraescolars es realitza a través de la web d’AmpaSofthttps://ampamigdia.ampasoft.net/login.

Si necessiteu assistència per a la inscripció, podeu trobar més informació en aquesta guía.

Oferta d'activitats extraescolars, horaris i preus

A continuació podeu trobar la informació sobre els horaris i preus de les activitats proposades pel curs: 

Activitats extraescolars d’infantil (I3, I4, I5) al migdia i preu mensual  - Curs 2024-2025

Curs

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

I3

Ioga

(22 €/mes)

Música

(25,5 €/mes)

English is fun

(27 €/mes)

Mà i manetes

(20,5 €/mes)

Contes i titelles

(18 €/mes)

I4

Ioga

(22 €/mes)

Música

(25,5 €/mes)

Mà i manetes

(20,5 €/mes)

English is fun

(27 €/mes)

Contes i titelles

(18 €/mes)

I5

Ioga

(22 €/mes)

Música

(25,5 €/mes)

English is fun

(27 €/mes)

Mà i manetes

(20,5 €/mes)

Contes i titelles

(18 €/mes)

Activitats  extraescolars primària al migdia  i preu mensual - Curs 2024-2025

Curs

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

1r

Let’s go english

(54 €/mes)*

Robòtica (38 €/mes)

Manualitats (20,5 €/mes)

Let’s go english

(54 €/mes)*

Ioga

 (22 €/mes)

Juguem jugant (24 €/mes)

Skate (28 €/mes)

2n

Let’s go english

(54 €/mes)*

Robòtica (38 €/mes)

Manualitats (20,5€/mes)

Let’s go english

(54 €/mes)*

Ioga 

(22 €/mes)

Juguem jugant (24 €/mes)

Skate (28 €/mes)

3r

Let’s go english

(54 €/mes)*

Robòtica (38 €/mes)

Art, dibuix i pintura (20,5 €/mes)

Let’s go english

(54 €/mes)*

Costura

(21 €/mes)

Juguem jugant (24 €/mes)

Skate (28 €/mes)

4t

Let’s go english

(54 €/mes)*

Robòtica (38 €/mes)

Art, dibuix i pintura (20,5€/mes)

Let’s go english

(54 €/mes)*

Costura

(21 €/mes)

Juguem jugant (24 €/mes)

Skate (28 €/mes)

Mecanografia

(37 €/mes)

Robòtica

(38 €/mes)

Juguem jugant (24€/mes)

Art, dibuix i pintura (20,5 €/mes)

Costura

(21 €/mes)

Resolem dubtes (19 €/mes)

Skate (28 €/mes)

Mecanografia

(37 €/mes)

Robòtica

(38 €/mes)

Juguem jugant (24 €/mes)

Art, dibuix i pintura (20,5€/mes)

Costura

(21 €/mes)

Resolem dubtes (19 €/mes)

Skate (28 €/mes)

*Let’s go english el preu mensual és 2 dies a la setmana
 

 

Activitats extraescolars a la tarda - Curs 2024-2025

Curs

Horari

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

I3

16:30 -18h

Joc i moviment

(26,5 €/mes)

       

I4

16:30 -18h

Joc i moviment

(26,5 €/mes)

 

Rítmica

(25 €/mes)

   

I5

16:30 -18h

Joc i moviment

(26,5 €/mes)

Cuina sense foc (27,5 €/mes)

Patinatge (33€/mes)**

Rítmica 

(25 €/mes)

 

Patinatge

(33 €/mes)**

1r a 2n

16:30 -18h

 

Cuina sense foc (27,5 €/mes)

Patinatge (33 €/mes)**

Multiesport (26,5 €/mes)

Rítmica (25 €/mes)

Teatre 

(29 €/mes)

Patinatge

(33 €/mes)**

3r a 4t

16:30 -18h

 

Cuina sense foc (27,5 €/mes)

Patinatge (33 €/mes)**

Multiesport

(26,5 €/mes)

Teatre 

(29 €/mes)

Patinatge

(33 €/mes)**

5è a 6è

16:30 -18h

     

Teatre 

(29 €/mes)

 
**Patinatge el preu mensual és 2 dies a la setmana
 

 

Activitats extraescolars externes - Curs 2024-2025

 

Judo (I4 a 6è)
Piscina (I3 a 6è)